TOPSUPPORT

Wij gaan voor Topsupport!

Clearfields heeft voor AEGON BIS, de IT organisatie van AEGON NL een inspirerend en doeltreffend performancetraject ontwikkeld: “Topsupport!” Een traject voor serviceorganisaties die willen leren, verbeteren en beter presteren.

De uitdaging voor serviceorganisaties

Iedereen weet dat een succesvolle organisatie niet optimaal kan presteren zonder essentiële ondersteuning van serviceafdelingen, zoals bijvoorbeeld marketing, ICT, facilitair en communicatie. Maar hoe dragen deze serviceorganisaties bij aan de doelstellingen en het succes van het gehele bedrijf? Wanneer zijn zij zelf succesvol?

Als serviceorganisatie is het niet eenvoudig om een heldere ambitie neer te zetten; één die zowel meetbaar als uitdagend is en niet onbelangrijk, inspirerend voor de medewerkers. Toch heeft iedere organisatie zo’n stip aan de horizon nodig. En daarbij een methodiek om te meten of je op de goede weg bent en bij te sturen wanneer het mis gaat.

Topsupport: een uniek performance traject voor serviceorganisaties

Deze elementen komen terug in het traject.Topsupport’. Topsupport vindt zijn oorsprong bij (service)organisaties die een topprestatie willen leveren. Zo moet bijvoorbeeld de ondersteuning achter een goede voetbalploeg topsupport leveren als het gaat om de kwaliteit van het voetbalveld of de begeleiding door de fysiotherapeuten.

Gedachtegoed van Clearfields

Het 50×50 project is gebaseerd op het performance framework van Clearfields. Clearfields gebruikt dit framework als handvat om prestatieverbetering voor klanten tastbaar te maken door het bepalen en vaststellen van target(s), strategie, gedrag en tools om dat gedrag te ontwikkelen en te laten zien.

Topsupport wordt meetbaar: Support Value Score

Maar wanneer wordt er topsupport geleverd? Doe je als serviceorganisatie de juiste activiteiten en worden de teams juist aangestuurd? Om deze vragen te beantwoorden moet er periodiek worden gemeten, geleerd en verbeterd. Clearfields ontwikkelde daarvoor een praktisch meetinstrument: De Support Value Score, welke is gebaseerd op de NPS methodiek.

De Support Value Score is een meetmethode die iedere 100 dagen wordt voorgelegd aan de belangrijkste interne klanten van de serviceorganisatie, collega’s die een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Zij geven een cijfer voor de bijdrage van de serviceorganisatie aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en geven aan wat verbeterd moet worden. Dit zijn verbeteringen om na vijf keer 100 dagen een uitmuntende bijdrage te gaan leveren. Topsupport dus! Naast een cijfer wordt interne klanten gevraagd om concrete feedback te geven waar de serviceorganisatie direct actie op kan ondernemen.

Met de SVS wordt periodiek inzichtelijk gemaakt wat de perceptie is van de interne organisatie over de toegevoegde waarde van de ondersteuning door de serviceorganisatie.

Tools

Voor het traject van topsupport heeft Clearfields een uitgebreide set aan gereedschappen ontwikkeld: Om medewerkers te inspireren en enthousiasmeren om de ambitie van topsupport te omarmen is naast een heldere ambitie een goede communicatie strategie essentieel. Daarnaast is de strategie om Topsupport te bereiken uitgewerkt rondom het thema co-creatie. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van deze gereedschappen, onder andere van het traject bij AEGON BIS.

Gedachtegoed van Clearfields

Het traject van Topsupport is gebaseerd op het performance framework van Clearfields. Clearfields gebruikt dit framework als handvat om prestatieverbetering voor klanten tastbaar te maken door het bepalen en vaststellen van target(s), strategie, gedrag en tools om dat gedrag te ontwikkelen en te laten zien.

Meer informatie?

Kijk hier rechts op de pagina voor meer informatie over Topsupport. We vinden het leuk als je contact met ons opneemt mocht je meer vragen hebben. Bel dan met Menko Soeters +31 651 840 876.

Zij werkten er aan mee:
Menko Soeters

Lead Consultant

Marije Lameris

Consultant

Jeanine van de Grootevheen

Consultant

Margot Derksen
Margot Derksen

Consultant - Partner Lien en Mien Communicatie

Ruben Haverkort

Analist