STRATEGIC THINKING

Wij vertalen ambitie naar glasheldere strategie

Hoe maken we een strategie?

Van dromen en ideeën naar een inspirerende strategie die iedereen begrijpt. Gebaseerd op de werkelijkheid van vandaag. We hebben een simpele en snelle route om daar te komen. Dit zijn de stappen op hoofdlijnen.

1
Kennis maken met het leiderschapsteam

Als eerste willen we je organisatie en je uitdagingen leren kennen. Dat doen we door met de mensen uit jouw leiderschapsteam te praten. We stellen vragen. Maar bovenal luisteren we. Omdat we willen begrijpen hoe iedereen in het team denkt over ambitie en de weg ernaar toe.

2

De strategische uitdaging begrijpen

Dit is het moment waarop we de realiteit induiken. Wat zijn de grote uitdagingen in jouw markt? Hoe ervaren je klanten en partners je? Waar lopen je medewerkers tegen aan? En we willen begrijpen wat het gat is tussen je ambities en je huidige prestaties. We graven en analyseren en maken een werkhypothese die we telkens weer bijstellen als nieuwe inzichten ontstaan. Ze krijgen we een diepliggend inzicht in de vragen waar je strategie het antwoord op moet geven.

3
Beelden en cijfers maken het tastbaar

Een mooi verhaal is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dat maken we tastbaar en voelbaar met beelden en met cijfers. Dat wordt het sterke fundament waarop je verandering kan gaan realiseren. We berekenen in euro en in klantwaarde wat het verbeterpotentieel is zodat er urgentie ontstaat om keuzes te maken.We maken zichtbaar waar het nu blijft liggen en welke kansen je hebt om daar iets aan te doen. En dat presenteren we simpel en helder zodat iedereen het begrijpt.

4
De strategie ontwerpen

Nu we je organisatie en de uitdagingen kennen, vertalen we onze inzichten en analyse in een beknopte en samenhangende strategie. Dat doen we het liefst samen met scherpe denkers en talenten in je organisatie. Harde feiten, gevoel, intuitie en meer dan 15 jaar ervaring komen hier samen om een strategie te maken die impact heeft en het verschil gaat maken. Toekomstbestendig en vertaald naar alle relevante onderdelen van je organisatie. Tastbaar en spannend maar ook passend bij de cultuur van je organisatie.

5
We delen en toetsen de strategie

Dit is het moment waarop we de strategie met je willen delen. Dat doen we in een interactieve sessie zodat we samen kunnen aanpassen en voortborduren totdat de strategie helemaal bij je past. Daarna testen we de strategie bij je belangrijkste mensen en stakeholders. We dagen mensen uit om de gaten te vinden en mee te denken in oplossingen. Zo maken we de strategie scherper en bouwen we steun voor de nieuwe strategie in de organisatie.

6
Bijslijpen en uitwerken

Dankzij de interactieve sessies hebben we hele waardevolle informatie verzameld om de strategie aan te passen en verder uit te werken. Wat betekent de nieuwe strategie voor je belangrijkste processen en organisatie onderdelen? We werken de strategie in detail. Aan het einde van dit proces hebben we een heldere en samenhangende strategie visueel en begrijpelijk gemaakt.

7
De routekaart

Als de uitgewerkte strategie is goedgekeurd maken we een routekaart. Daarin beschrijven we in detail wat er stap voor stap in de organisatie moet gebeuren. Welke processen en afdelingen hebben welke prioriteiten om de strategie werkend te krijgen. De routekaart maakt voor iedereen in de organisatie duidelijk wat er moet gebeuren. Daarmee voorkomen we dat de strategie blijft hangen in mooie intenties of gefragmenteerd wordt uitgevoerd. We bouwen draagvlak voor de routekaart door het te bediscussieren met je belangrijkste mensen en verbeteren het plan op basis van hun inzichten.

8
Aan de slag

Nu is het aan jou en je mensen om de routekaart uit te voeren. We kunnen je helpen om de uitvoering van de strategie op te starten. Dan vormen we samen met jouw mensen een projectteam en versnellen we de uitvoering van de routekaart. Of we nemen afscheid en komen na een paar maanden terug om te kijken naar de resultaten. Waar nodig sturen we met je bij of scherpen we de strategie aan. En daar leren wij ook weer van!

HIER ZIJN WIJ TROTS OP

Wij vertalen ambitie naar glasheldere strategie

VIJF VRAGEN

Ga zelf al aan de slag! Dit zijn vijf vragen die wij stellen als we nadenken over een nieuwe strategie. Stel ze aan jezelf, aan jouw leiderschapsteam. Waar je geen glashelder antwoord op hebt, ligt je kans!

Is er een kraakheldere ambitie voor iedereen?

Een stip aan de horizon. Meetbaar, tastbaar en begrijpelijk voor iedereen. Dat is de basis van de meest succesvolle organisaties ter wereld. Wij helpen je om die ook te maken.

Weet je wat klanten van je vinden?

Echt weten wat klanten beweegt gaat verder dan een jaarlijkse enquete. Jouw klant staan aan de basis van een duurzaam beter resultaat. Wij brengen dat graag dichterbij.

Heb je zicht op je huidige prestaties?

Pas wanneer je weet waar je staat kun je stappen zetten om te verbeteren. Wij helpen met een glashelder overzicht van jouw prestaties. Op alle terreinen: operationeel, financieel maar ook klantbeleving en medewerkers engagement.

Heb je een plan dat werkt?

Ambities doorvertalen naar praktische stappen. Met een overzicht van kansen, risico’s en mijlpalen. Toegesneden op de organisatie. Klaar voor implementatie. Dat is wat wij waarmaken voor onze opdrachtgevers.

Kunnen je medewerkers het uitvoeren?

Organisaties en hun prestaties zijn de optelsom van het gedrag van medewerkers. Zij moeten de stappen zetten die jouw ambitie dichterbij brengt. Wij denken graag mee wat dit betekent voor werving, selectie, onboarding en ontwikkelprogramma’s.

Overtuigd? Geïnteresseerd?

Bezoek Ons!